Ai trong chúng ta cũng mong muốn được tự do tài chính. Nhưng thật đáng tiếc, đa phần mọi người vẫn đang phải vật lộn hàng ngày với cơm áo gạo tiền. Bởi nguồn thu nhập chính đến từ tiền lương, sẽ rất khó để họ có một cuộc sống