Để trở thành một blogger bạn cần rất nhiều kỹ năng như làm web, viết bài, seo, tối ưu hệ thống…Có thể điều này sẽ làm chùn bước một số bạn nhưng đừng lo Quang sẽ chia sẻ cho các bạn một số những khóa học miễn phí để bạn có thể