Trong suốt 4 năm Quang đã thử qua rất nhiều hosting của những nhà cung cấp khác nhau, kể cả Việt Nam lẫn nước ngoài. Nhưng đến thời điểm hiện tại thì Quang lại quay về với hosting AZDigi để chạy 2 blog là Quang.blog & QuangCrypto.com Mời bạn xem thử tốc độ tải trang của 2 blog ...