Nếu bạn muốn có một email tên miền riêng như này quang@getresponse.blog để trông cho chuyên nghiệp thì thường sẽ phải trả phí. Nhưng hôm nay, Quang sẽ chỉ các bạn cách tạo email tên miền riêng miễn phí với Zoho Mail, một dịch vụ email rất nổi tiếng của Ấn Độ. Ngoài việc, nhìn

Một tin rất vui là dịch vụ gửi email GetResponse đã cho phép người dùng sử dụng tài khoản miễn phí vĩnh viễn kể từ ngày 05/10/2021 (sau đúng 20 năm cho ra mắt). So với thời gian dùng thử chỉ là 30 ngày trước đây, thì đây thực sự là một ưu đãi